บอร์ด ความรัก,เส้นขนานไม่เดียวดาย ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย วันศุกร์ ราศีเมถุนคนบางคน...ได้รัก ได้รู้จักกับใครสักคน...แต่แล้ว....ก็มีอันทำให้คนสองคนเป็นได้แค่เพียง เส้นขนานที่ไม่อาจบรรจบลงเอยกันได้ด้วยเพราะใครสักคนอาจมีพันธะ กับคนอีกคนก่อนอยู่แล้วโดยไม่เคยบอกกล่าว...คนบางคน...เลือกที่จะเป็นเพียงเส้นขนานกับใครสักคนแม้ต้องแบกรับ ความรักที่ท่วมท้นในใจอย่างเจ็บปวดเงียบๆ เพียงลำพัง....แต่ด้วยตระหนักว่า การเป็นเพียงเส้นขนานกันในวันนี้แม้จะทุกข์เพราะรักมัก อยากอยู่ชิดใกล้กับคนที่รักคนบางคน ...ยึดมั่นในความรักแต่หาก ยึดมั่นในความถูกต้องเช่นเดียวกันบนเส้นขนานที่อาจดูอ้างว้าง เจ็บปวด และว้าเหว่ สับสนและปวดร้าวในใจแต่บนเส้นขนานที่เดียวดายเส้นนี้คนบางคน...เรียนรู้ เข้าใจ ใน ความรัก มากขึ้นว่า...ความรักหากได้มาด้วยการรดน้ำพรวนดินด้วยความผิดหรือการแย่งชิงกิ่งก้านที่แตกดอกออกผล ล้วนแล้วแต่ คือร่องรอยของความเจ็บปวดและความทุกข์คนบางคน...ยังคงยืนหยัด กับวันเวลาบนเส้นขนานสายนี้ ที่เลือกแล้วด้วยเพราะความรักและใครสักคนยังคงอยู่ในใจตลอดเวลา อยู่กับคืนวันที่ผ่านไปและกับความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตบนเส้นขนานที่เดียวดายเส้นนี้ วันหนึ่ง...อาจมีใครสักคนร่วมทาง...อาจ เป็นใครคนเดิม อาจไม่ใช่....หรืออาจไม่มี...คนบางคน...บอก กับตัวเองอย่างมีเกียรติและภาคภูมิใจว่า  ?เราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว?เพียงแค่นี้ ความสุขบนเส้นขนานก็ดูจะไม้ร้างลาและเดียวดายอย่างแน่นอนอาจดูเป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะทำ แต่ไม่ง่ายนักกับการลงมือทำ แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำขอเพียงไม่ตามใจตัวเองอย่างเพลิดเพลิน ...คนบางคนก็รู้ ว่าตัวเองทำได้ ในชีวิตของคนเรา เราอาจเคยเป็นทั้งผู้เลือกและผู้ถูกเลือกจะช้าหรือเร็ว จะมากหรือน้อย สักวันเราก็ต้องเลือกหากมีโอกาส ได้เลือก จงเลือกให้รอบคอบและถูกต้องที่สุดอาจไม่ดีที่สุดสำหรับทุกคน แต่อย่างน้อยเราก็ได้เลือกอย่างถูกต้องที่สุดแล้ว...