บอร์ด ความรัก,เสือควายสุนัข ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย วันศุกร์ ราศีเมถุน🐅ถ้าใช้ เสือ ทำงานต้องให้เขามีพื้นที่แล้วปล่อยไปล่าเหยื่อมาไม่ต้องบังคับไม่ต้องกำหนดวิธีเพราะพวกเขาคือนักล่า...🐃ถ้าใช้ ควาย ทำงานต้องให้หญ้าเขาให้พอต้องบังคับแล้วใช้ไถนาพวกเขาอืด แต่ต้องจูง...🐕ถ้าใช้ หมา ทำงานต้องให้อาหารให้ความสนิทสนมให้เห่าและเฝ้าบ้านพวกเขา ภักดี ประจบและจับผิดเก่ง...🙄คนไม่เข้าใจจะใช้เสือเยี่ยงควายจะใช้ควายเยี่ยงหมาจะใช้หมาเยี่ยงเสือ🐯เสือไม่เลียปากนายไม่ประจบ และไม่ไถนา🐃ควายไม่เฝ้าบ้านไม่ล่าเหยื่อ และไม่ประจบ🐶หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยื่อแต่ชอบเลียปากนาย🐆เสือส่วนมากเมื่อเติบโตมักจะเป็นนายคนหรือเจ้าของกิจการเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง🐃ควายส่วนมากไม่เติบโตเพราะไม่คิดนอกกรอบและไม่สร้างสรรค์และมักจะถูกหมาดูหมิ่นและหลอกใช้🐕หมาส่วนมากเติบโตในองค์กรแต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ต้องพึ่งเสือและควายในการเติบโต🐅เสือที่ฉลาดและมองการไกลจะเอา🐃ควายไปด้วยแต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจมักจะเอา🐕หมาไปด้วย🔭ไว้เตือนตัวเองและไปปรับใช้...อยากจะเป็นอะไรดี 🤔อ่านแล้วชอบ...แต่คนมีหลายแบบ มองให้ออกว่าจะใช้งานแบบไหน🐅🐃🐕