บอร์ด ความรัก,ขวดแก้วกับความรัก ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย วันศุกร์ ราศีเมถุนขวดแก้วกับความรักหยิบขวดแก้วมาหนึ่งขวด มีคนรักหนึ่งคนเติมน้ำในขวดแก้ว ครึ่งขวด หยิบต้นไม้ ใส่ลงไปเติมเต็มให้กับคนรัก ดูแล ห่วงใย เอาใจใส่กันและกันนำต้นไม้ในขวดแก้วไปวางไว้ในที่ ที่ เห็นว่าสมควรเก็บเอาคนรักไว้ในใจ ให้อิสระ ซึ่งกันและกันต้นไม้ในขวดแก้ว ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา นานๆ เติมน้ำให้หนคนรัก ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากัน หรืออยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันแต่ไม่ลืมว่าเรามีกันและกันต้นไม้ในขวดแก้ว อยู่ได้ตามลำพัง ในขวดแก้วต้นเดียว ได้ตลอดไปคนรักต่างคนต่างอยู่ แต่ไม่ตลอดไปเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใด เราจะไม่แยกจากกันต้นไม้ในขวดแก้ว ไม่มีวันตาย ถ้าไม่ขาดน้ำคนรัก ไม่มีวันพรากจากกันถ้าหมั่นดูแลหัวใจของกันและกัน ที่สำคัญ คือการซื่อสัตย์ต่อคนรักต้นไม้ในขวดแก้ว แตกสลายได้ง่าย เมื่อเผลอไปปัดหรือวางในพื้นที่ไม่เรียบ – หมิ่นเหม่คนรัก แตกแยกจากกันได้ยากหากไม่แก้ปัญหา หันหน้าเข้าหากันเอาเหตุผลมาคุยกัน ให้เกียรติกันทำไมต้นไม้ในขวดแก้ว ถึงไม่ตาย เมื่อมันไม่มีดินเพราะต้นไม้บางตันหยั่งรากได้ทั้งในน้ำ หรือ ใต้ดินทำไมคนรักไม่หวงแหน หรือ ระแวง ว่าอีกคนมีใครซ่อนไว้หรือเปล่าเพราะรากฐานของคนสองคนอยู่ที่การไว้ใจดังนั้น ตันไม้ในขวดแก้ว จึงดูแล ได้ง่ายเมื่อรู้ว่ามันเป็นพืชชนิดใดแต่……คนรัก….ยากนัก หากไม่รู้จักเอาใจเค้ามาใส่ใจเราไม่รู้จักการให้อภัย ไม่รู้จักการไว้ไจ เราก็จะไม่มีวันรู้จัก…ความรัก…ที่แท้จริง………